?

Log in

No account? Create an account
Велике/мале - Время уходит [entries|archive|friends|userinfo]
igordaily

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Велике/мале [Oct. 6th, 2013|12:02 am]
igordaily
Найбільший контраст останніх місяців – це тюрма середині і тюрма ззовні.
Зсередини тюрма здається величезною і безкрайньою. Твоя камера – твоя країна, ти з цікавістю вивчаєш її закоулки, щоразу знаходиш багато нового серед подряпин на стінах, оглядаєш випадковий орнамент фарби на суворих меблях, дивишся, як свого часу текла по металу ця предвічна магма камери, уявляєш людей, котрі фарбували і монтували те, що тепер – твій цілодобовий пейзаж.
Ця країна запекло противиться вивченню, вона бідна на кольори, умисно створена в одноманітних, мишиних тонах, спеціально для того, щоб оку і думці не було за що зачепитися, щоб приглушити свідомість, вигнати з людського тіла дух пекельно нудною картиною.
Прогулянки –подорожі закордон, фантастично цікаві та повні пригодами, хоч і декілька раз на день тюремники – іноземні поневолювачі, інші поверхи – як інші континенти.
Космос – щілинка у вікні, у котру залітають багатократно відбиті промені сонця, звідки приходять запахи і звуки життя, тепер для тебе так неприродно живого.
Коли за кілька тижнів після звільнення я повернувся шукати місце свого утримання у відповідний район, то довго не міг знайти його. Зовнішній вигляд місця позбавлення волі був зовсім не тим, яким воно мені уявлялося – будівля виявилася невеличкою, плюгавенькою, закрита парканом і дротом територія навколо неї – тісною і напівзанедбаною, як двір старенької сільської бабусі-пенсіонерки.
Світ від нас затуляють фантастично дрібні речі.
LinkReply

Comments:
From: alex_dignus
2013-10-06 08:35 am (UTC)
Только не подумай, шо я принижаю твой мистический опыт (и не перестань писать эти свои весьма любопытные откровения), но мне все вспоминается одна песня М. Круга из лет моей юности: "После первой ходки, вот беда, - нервным стал я и не по годам. Все по кичам, ШИЗнякам, да сшибал рога быкам, (да что-то еще такое там)" :-) А вообще-то - боронь Боже от этого всего...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: igordaily
2013-10-06 02:15 pm (UTC)
ну нервов конечно поубавилось)
(Reply) (Parent) (Thread)