?

Log in

No account? Create an account
СУХОЛУЧЧЯ - Время уходит [entries|archive|friends|userinfo]
igordaily

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

СУХОЛУЧЧЯ [Oct. 21st, 2013|12:57 pm]
igordaily
Загалом Київщина, котра північна, справляє на мене гнітюче враження. Мені здається, що дух предвічного кріпацтва так і не залишив прогірклі хати та блакитні селянські очі. Темна тінь Чорнобиля і Білорусі маячить десь поряд – хащі, трясовини, залиті луки, цілорічна осінь, що струменіє з півночі з-за колючого дроту і трипроменевих знаків ядерної небезпеки. Крихка земля, котру ледве тримає трава і коріння дерев, без каменю; земля не може бути опорою, бо вона або вогка і слизька, або сипуча, як пісок; хати тримаються за неї з останніх сил, паркани і будки сараїв негайно косяться й падають.
У навколишніх селах, навколо славних могил повстанців, літає сизим туманом дух зради, дух стукачєства. Ховаєш машину в лісі, наступного ранку СБУшник глумливо розказує твоєму товаришу, де і коли ви з ним ходили лісами.
Якийсь каток, тисячу років тому, прокотився цими рівнинами. Колись тут були гори, проте завойовники зрівняли їх із землею, каток втрамбував людей по пояс у землю – кріпацтво, земля тримає міцно, земля – безжальна п’явка, блискавично висмоктує з жил кохання і вино, радість і горе.
Про ті події не розкаже нам історія, розкажуть хіба що невиразні слова пісень, каток недоступний знанням вчених і розумінню народу, ніби тисячі гіпнотизерів попрацювали з людьми, і ті забули минуле, а потім – померли; їх діти тепер думають, що земля, котра тримає їх ноги, оці ліси без радості і болота без надії – це було споконвіку і буде до Страшного суду, вони не знають, що це вже і є меблі Судового кабінету.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: essetil
2013-10-21 08:35 pm (UTC)
Піздуй у Федорівку, там зоошиза робить "приют" на 2000 собак..

Трохи південніще сухолуччя, трохи північнище Лютежу.

Знищищ приют - матимеш мою підтримку. І інших.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: igordaily
2013-10-21 08:53 pm (UTC)
не піздуйкай)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: essetil
2013-10-21 08:56 pm (UTC)
я звісно матюкаюся

однак переклади останнє речення
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: igordaily
2013-10-21 08:58 pm (UTC)
гг
"не матюкайся тоді, коли звертаєшся до мене"
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: essetil
2013-10-21 09:02 pm (UTC)
Їдь у Федорівку.

Поки вона на місці, і не згоріла. Маєш шанс.

Sitra ahra
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: Евгения Воронцова
2013-10-22 09:18 pm (UTC)
Буду Ваши публикации использовать в дипломной работе)

Edited at 2013-10-22 09:21 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
From: 22he_travnya
2013-11-10 05:10 pm (UTC)

Вітаю з ДН ! :-)

Час збіг, посада і, слава БогуКП, працедавець продовжують існувати.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: igordaily
2013-11-10 05:41 pm (UTC)

Re: Вітаю з ДН ! :-)

дякую, друже!
(Reply) (Parent) (Thread)