?

Log in

No account? Create an account
Море - Время уходит [entries|archive|friends|userinfo]
igordaily

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Море [Nov. 10th, 2013|08:39 pm]
igordaily
Неправда, коли кажуть «море живе». Насправді саме життя є підвидом моря. Коли шторм, то неправильно казати, що море гнівається, чи що океан розлютився. Насправді кілометри водної товщі перебувають у льодяному спокої, і навіть 12-бальний шторм є лише непомітним мерехтінням на поверхні. 10, 20, 50 метрів хвиль – це дрібниці, знизу непорушним оком дивляться кілометри глибини; нота, що вони її співають – протяжна і незмінна протягом тисячоліть.
Лише тут, на суші, ми пізнали, що є життя і не-життя. Це тут, на суші, є тепле тіло і навколо нього – порожнеча, майже вакуум, заповнений молекулами газу. У морі ж межа між тілом і навколишньою матерією умовна. По обидві сторони від шкіри тамтешніх мешканців – солонувата рідина, з одного боку – як у тюремних камерах, вона ув’язнена у клітинах, з іншого – у вільному, нестримному потоці, обіймає планету з усіх сторін, навіки у неї закоханий океан.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: hexagram69
2013-11-22 10:39 pm (UTC)

Море

Невероятное открытие . В Зеркале Недели в статье о бующем Киева я уже оценил Вас . И вот пошел по блогам и .... . Я очень сильно рад и удивлен что Нэнька всетаки нисмотря ни на что рожает ЛЮДЕЙ !!! Очень хочется надеятся что Вы не один . И со временем вас будет больше .
(Reply) (Thread)